Ledare och funktionärer

Rickard Olsson

Spårarledare

Mite Danielsson

Spårarledare

Fredrik Johansson Jägerbrink

Avdelningsansvarig Upptäckare, Avdelningsansvarig Äventyrare, Styrelseledamot, Webbansvarig, Stugfogde
fredrik.jagerbrink@hotmail.com Mobil: 076-884 28 79

Fredric Johansson

Kårordförande, Upptäckarledare, Äventyrarledare,
ullharsnors@yahoo.se Mobil: 073-718 97 73