Chiffer

Chiffer är en hemlig skrift som behövs en nyckel för att kunna lösa den.

Hemliga meddelanden har används länge, inom scouterna har det används sedan starten.

Vanliga scoutchiffer har oftast nyckeln dold i meddelandet. Så en scout kan se vilket nyckel som ska användas för att lösa chiffret.