Knivbevis

Kriterier för knivbeviset

Scouten ska visa för sina patrullkompisar och sin ledare:

  • Hur en kniv används så att ingen person, du själv eller andra, skadar sig och följa detta när du använder kniven.
  • Veta hur en kniv tas emot och lämnas på ett säkert sätt och följa detta när du använder kniven
  • Hantera kniven på ett sätt som gör att den inte skadas eller slits mer än nödvändigt
  • Känna till vad den Svenska knivlagen innebär (vilka och när får man använda kniv)
  • Veta vad knivens delar kallas
  • Kunna slipa en kniv
  • Provat att tälja något användbart på ett säkert sätt som ledaren godkänt.

Knivens delar och användning

Börja med att berätta om kniven, dess olika delar (blad, egg, parerstång, skaft), hur den förvaras (knivslida) och hur man sköter den.

Använd i första hand kniven till “riktiga saker“ – i situationer där man behöver kniv och för att tillverka sådant man har användning och har nytta av, i lek eller i friluftslivet.

Det kan vara trägubbar, sälgpipor och barkbåtar, smörknivar, skedar, stickor för eld etc.

Om man ska tälja något “riktigt“ så är det viktigt att uppgiften inte är svårare än man klarar av. Försök också använda fantasin – om man till exempel ska tälja en smörkniv finns det inte bara en modell som är den rätta.

Lämna över kniv

När man lämnar över en kniv skall man hålla kniven så att den inte kan skada mottagaren eller överlämnaren. Ett sätt är att hålla i bladet med eggen nedåt så att mottagaren kan ta kniven i handtaget.

Hantering av kniven

När man använder en kniv för att tälja eller skära får man inte hålla kniven så att den kan träffa en kamrat om man slinter.

Man skall tälja från sig själv, men inte mot någon som finns i närheten.

Man skall heller inte tälja med eggen mot sig själv.

När man inte använder kniven skall den alltid förvaras i sin slida för att man inte skall riskera att skada sig själv, någon annan eller kniven. Den får inte heller ligga slängd hur som helst så att vem som helst kan få tag på den.

Godkänna kniv

För att få använda kniv på möten, hajker och läger så måste en ledare godkänna kniven innan scouten får börja använda kniven.