Dubbelt halvslag

Dubbelt halvslag används när man börjar en surrning. Det dubbla halvslaget är inte helt säkert för det kan snurras upp om polaren inte är en fast punkt. Det kan göras säkrare genom att avslutas med en stoppknop eller ett dubbelt halvslag runt den fasta parten.

Knopen används för:

att starta surrningar
att förtöja båtar