Karta

Kartan

Kartan är en plan, förminskad avbildning av jordytan. Graden av förminskning anges med skalan.

Det finns olika kartor för olika ändamål.

Röda kartan

Är kartan för den som vill genomkorsa landet i stora svep. Med skalan 1:250 000 är den utmärkt som t ex bilkarta.

Blå kartan

Passar bättre för den som vill cykla. Skalan 1:100 000 gör att man kan leta sig fram även på de mindre vägarna. Här finns också sevärdheter utmärkta.

Gröna kartan

Är friluftlivets karta. Med skalan 1:50 000 är den lätt att orientera efter och idealisk för utflykter i de nära omgivningarna.

Gula kartan

Orienteringskartan, har ytterligare större förstoringsgrad, 1:10 000 – 1:20 000. Här syns varje stenbumling. Å andra sidan räcker inte kartbladet till för längre utflykter.

Skalan

Många har svårt att förstå hur skalan på en karta fungerar.

Ett enkelt knep är att ta bort de två sista nollorna i skalan (1:50 000 blir 1:500) vilket gör att du snabbt kan räkna ut att siffran till vänster om kolontecknet är antal cm på kartan som motsvarar antalet meter i verkligheten, till höger om kolontecknet. Du multiplicerar sedan det större talet (det till höger om kolonet) med antalet cm det är till målet på kartan.

I skala 1:100 000 blir alltså 1 cm på kartan 1000 meter i verkligheten och i skala 1:20 000 är motsvarande centimeter 200 meter. Är det 3 cm till målet på kartan blir det 3000 meter (3*1000) respektive 600 meter (3*200) i verkligheten. 15 cm på kartan ger 15 000 meter (15*1000) respektive 3000 meter (15*200).

Karttecken

Dessa tecken förklarar vad det är som är utmärkt på kartan t.ex vägar, byggnader.

Olika karttyper har olika betydelser på sina tecken. T ex på gröna kartan betyder en svart prick ett bostadshus eller mindre verkstad, medan samma prick betyder stor sten på gula kartan. För att göra det lite enklare så finns alltid karttecknen utmärkta på kartan i en av kanterna.