Dubbelt halvslag om egen part

Dubbelt halvslag om egen part är en vanlig knop för förtöjning. Inom scouterna används dubbelt halvslag om egen part som en löpande ögla till exempel för att hänga upp saker. Knopen slås precis som ett halvslag men den slås om repets fasta part.

Knopen används för:

att förtöja båtar
hänga upp saker med