Om kåren

En gammal kår med många unga medlemmar.

Ålems scoutkår bildades 1942. I början fanns man i Blomstermåla och det var bara pojkar. 1943 började man med flickor i Ålem.

1960 slogs kårerna ihop i ett gemensamt förbund och då Martin Nilsson, Mönsterås, 1963 skänkte stugan i Timmernabben flyttades verksamheten dit. Till en början arrenderade man också en tomt av Ålems församling i Gäddenäs, då medlemsantalet var stort.

Trots de många åren är kåren, som tillhör Svenska Scoutförbundet och är obunden till andra organisationer, fortfarande aktiv. Idag bedriver man dock bara scouting för de yngsta Spårarscouterna, barn mellan 7-9 år.

Learning by doing.

Vi arbetar ständigt med begreppet ”Learning by doing” myntat av den amerikanska filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey, vilket är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. Och det gäller verkligen inom scoutlivet. Det vi under terminerna övar på får scouterna sedan användning av när vi är på hajk och läger.

Scouts, creating a better World.

Ett annat mantra inom vår kår är: Scouts, creating a better World. Detta genomsyrar vår kåranda och är minst lika aktuellt idag som tidigare. Vi vill göra scouterna medvetna om vad som händer utanför deras ”lilla” värld och hur de som enskilda individer och hur vi som  liten grupp kan göra skillnad till en bättre värld.