Avdelningar

I Ålems scoutkår har vi verksamhet för Familjescouter (Förskoleklass – Årskurs 1) Spårare (Årskurs 2-3) Upptäckare (Årskurs 4-5) Äventyrare (Årskurs 6-8) Utmanare (Årskurs 9-Gymnasiet)

Familjescouting har träffar en söndag i månaden kl 10:00-12:00.
Spårare har träffar torsdagar kl 18:00-19:30
Upptäckare, Äventyrare och Utmanare har träffar ca var tredje helg kl 12:00-15:00
Vi försöker vara ute så mycket det går.