Kompass

Ta  ut kurs

För att kunna ta ut en kurs så måste du veta vart du befinner dig i terrängen och på kartan. För att ta reda på det så gör du så som nedan.

1. Lägg kompassen på kartan med ena kanten (eller en hjälplinje) längs kurslinjen; kurspilen ska peka mot målet.

 

2. Vrid kompasshuset så att dess nord-sydlinje blir parallell med meridianerna på kartan – kompasshusets norr riktat mot kartans norr.

 

3. Håll kompassen vågrätt i handen framför dig. Vrid dig nu tills kompassnålen ligger över kompasshusets N. Kurspilen visar rätt riktning.

 

4. Ta ett ögonmärke i kursriktningen, en stor sten, ett träd e d. Gå dit och ta därifrån ett nytt ögonmärke osv.

Följ med på kartan även när du går kompassgång. Håll reda på avståndet så att du vet när du bör vara framme.

 

Alternativt sätt att ta ut väderstrecken.

Om du inte har en kompass så kan du ta hjälp av en klocka eller naturen för att ta ut väderstrecken.

Klockan

Om du riktar timvisaren mot solen, får du fram söder om du drar en tänkt linje mellan timvisaren och 12 på klockan. Vid sommartid måste du tänka på att dra av en timme.

Naturen

Du kan ta fram norr genom att studera stora stenar. Mossan växer alltid på norrsidan.
Ser du en myrstack, så vet du att den alltid byggs på sydsidan av stenar och träd.