Scouthälsning

Scouter hälsar på varandra på samma sätt i hela världen.

Scouter i Sverige hälsar med scouthälsningen:

  • När flagga hissas eller halas
  • När fana förs i parad
  • När löften ges
  • När lösen ges
  • I samband med märkesutdelning, man tackar och tar i mot märket med vänster hand och gör scouthälsningen med höger.

Så här ser scouthälsningen ut.

Scouthälsningen symboliserar att vi scouter hjälps åt, den starke hjälper den svage (den som är duktig på någonting lär de andra). Därför hjälper tummen lillfingret att bilda ringen.

Ringen symboliserar att det finns scouter över hela världen.

De tre utsträckta fingrarna står för scoutlöftets ursprungliga punkter, dvs plikten mot Gud och fosterlandet, att hjälpa andra och lyda scoutlagen.