Halvslag

Halvslaget är en knop som oftast inte används ensam utan i kombination med andra knopar eller två stycken halvslag på varandra så kallad ett dubbelt halvslag.

Inom scouterna kan halvslaget användas för att surra t ex plattform i en portal. Genom att använda halvslaget sparar man surrningsrep och kan använda längre rep än om man surrar varje stock för sig.

Knopen används för:

surrning