Pålstek

Pålsteken är mest använt inom segling där den används vid förtöjning och för att hissa och bärga föremål. Inom scouterna används pålsteken så fort man behöver en fast ögla. Pålsteken går inte upp, glider inte och låser sig.

Knopen används för:

att göra en fast ögla
förtöja båtar
livräddning