Under våren 2022 planerar Ålems scoutkår att arrangera en cykelhajk för alla upptäckare i Dacke scoutdistrikt, även scouter utanför Dacke är välkommna.
Datum för hajken kommer publiceras inom kort.
Plats för arrangemanget är i och runt Timmernabben.