Under våren 2020 planerar Ålems scoutkår att arrangera en cykelhajk för alla upptäckare i Dacke scoutdistrikt.
Datum för hajken är satt till 22-24 maj.