Allemansrätten

Här under hittar ni vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i allemansrätten.

Mer utförlig beskrivning av Allemansrätten finns här