Inte tillåtet

 1. Orsaka skadegörelse. Markägaren har alltid rätt att kräva ersättning för uppkommen skada.

 2. Från levande träd och buskar ta ris, grenar, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda.

 3. Beträda skogsplantering.

 4. Plocka blommor, bär eller svamp på annans tomt.

 5. Tälta mer än ett dygn på samma plats utan markägarens tillåtelse

 6. Köra bil eller moped över utmark så att skada uppstår.

 7. Beträda åker med växande gröda.

 8. Ta fågelbon och fågelägg.

 9. Fiska på annans vatten.

 10.   Skräpa ned. Ta alltid med skräpet i packningen innan ni går.

 11.   Elda när det är eldningsförbud eller på stenhällar.