Tillåtet

 1. Vistas överallt utom på tomt, åker med gröda och oskördad slåtteräng

 2. Plocka blommor, bär och svamp. Så länge de inte är fridlysta

 3. Tälta över en natt. Längre tid ska alltid markägaren tillfrågas. Man ska även vara utom syn och höravstånd från tomt/er.

 4. Ta torrt ris och torra grenar för eldning.

 5. Elda om inte eldningsförbjud råder.

 6. Bada överallt utom från annans brygga eller tomt. Som tomt räknas område kring stuga. Där stängsel inte finns räkanr man inom syn- och höravstånd.

 7. Landstiga överallt utom på tomt.

 8. Simma, ro, segla, paddla och köra motorbåt på annans vatten.

 9. Medföra hund om du har den under kontroll så den inte stör vilda djur.

 10.   Passera gärdsgård och grind (utom kring tomt) förutsatt att skada inte uppstår eller att djur slipper ut på olovligt bete. I så fall kan du bli ersättningsskyldig.

 11.  Dricka och ta vatten ur kallkälla och sjö – däremot inte leda bort vattnet.