Under vår, höst och vinter hyr vi ut lokalen dygnsvis.

Under sommaren hyr vi ut den för hel- eller halvveckor.

Stugan är fullt utrustad och har 11 sängplatser. Hyresgäst har tillgång till två kanoter med flytvästar.

Hyresavgifter

sept-maj: 500 kronor per påbörjat dygn + 500 kronor i depositionsavgift.

juni-aug: 3000 kronor för torsdag-söndag eller söndag till torsdag

6000 kronor för söndag-söndag.

Regler för uthyrning

Hyrestagaren måste vara 25 år och är fullt ansvarig för stugan och dess gäster under hyrestiden. Stugan lämnas i det skick som den var i vid hyrestidens början.

Hyrestagaren är skadeståndsansvarig.

Kontakta våra stugansvariga via formuläret nedan för mer information.

Kontakt uthyrning

  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ