Aktivitetsdag

Söndagen den 16 september ordnar Mönsterås kommun med Aktivitetsdag i Blomstermåla.
De scouter som kan och vill får gärna vara med och visa upp vår verksamhet denna dag.

Vill du som scout vara med under denna dagen meddela gärna detta till din ledare.

Plats: Folkets hus i Blomstermåla
Tid: 14-18